Portal Korozyjny

Portal Korozyjny

Przegląd metod pomiaru grubości powłok

Przegląd metod pomiaru grubości powłok

Osoby zainteresowane różnymi powłokami, bardzo często muszą określić ich grubość. Grubość powłoki definiuje się jako odległość nałożonego pokrycia od podłoża....

Wady powłok – pienienie (Foaming)

Wady powłok – pienienie (Foaming)

Wada, która objawia się tworzeniem dużej ilości piany na powierzchni powłoki. Pojawia się w wyniku spieniania wyrobu malarskiego. Problem dotyczy...

Kratery

Wady powłok – kratery (Craters)

Kraterowanie powłoki to wada objawiająca się otwartymi zagłębieniami w powłoce. Pierwszym etapem tworzenia się kraterów jest tworzenie pęcherzyków wypełnionych powietrzem...

Wady powłok – pęcherzenie (Popping)

Wady powłok – pęcherzenie (Popping)

Jest to wada charakteryzująca się powstawaniem pojedynczych lub wielokrotnych wybrzuszeń na powierzchni powłoki. Pęcherze te, mogą pozostać nienaruszone lub ulegać...

Wady powłok – wybielanie (Bleaching)

Wady powłok – wybielanie (Bleaching)

Wybielanie to wada powłoki obserwowana przy aplikacji głównie epoksydowych wyrobów malarskich. Objawia się białymi, matowymi obszarami na świeżo aplikowanej powierzchni...

Page 1 of 2 1 2