Dla piaskarza

Słownik

ADHEZJA adhesionŁączenie ze sobą powierzchniowych warstw dwóch ciał fizycznych. ANIONanionJon o ładunku ujemnym. Przykładem jest Cl- , SO42-.ANODAanodeElektroda, na której...

Read more

Ścierniwa

Ścierniwo, to materiał ścierny charakteryzujący się zdolnością do obróbki innego materiału. Ziarna różnią się między sobą kształtem, wielkością i twardością....

Read more
Page 1 of 2 1 2