Tag: poałoka anodowa

Powłoki metalowe

Powłoki metalowe

Powłoki metalowe można wykonać z metali i ich stopów. Najczęściej elementy pokrywa się cynkiem, niklem, chromem, aluminium, cyną, kadmem, miedzią, ...