Regulamin subskrypcji (NEWSLETTER)

§1. Postanowienia ogólne

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Operatorem Usługi jest POT SINCOR z siedzibą w Gdańsk, ul. Jagiellońska 10/28 80-371 Gdańsk, Polska. NIP: 5841113030 , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 191904087.
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail). Nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§2. Przedmiot usługi

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące nowych treści, wydarzeń, szkoleń, reklam, reklam partnerów udostępnianych poprzez platformę internetową dostępną w domenie portalkorozyjny.pl

Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter następuje w momencie dodania adresu email przez użytkownika poprzez formularz newsletter, umieszczony w różnych miejscach platformy portalkorozyjny.pl.

Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w tym punkcie.

§3. Warunki korzystania

Usługa Newsletter jest bezpłatna. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba.
Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

Operator usługi Newsletter zobowiązany jest do przestrzegania prawa w kwestii dostarczania treści.
Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.

§4. Czas trwania usługi

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter.
Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail admin@portalkorozyjny.pl.

Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter bez uprzedniego informowania o tym osoby korzystające z usługi newsletter.
Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

§5. Dane osobowe

Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.
Fizyczny zapis danych adresów email subskrybentów, realizowany jest przez podmiot utrzymujący infrastrukturę teleinformatyczną potrzebną do realizacji usługi, a jest nim: nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków.

§6. Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji Newslettera spowodowaną: działaniem sił wyższych, awarią powstałą z winy subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym subskrybenta, jakością łącza (połączenia) subskrybenta z internetem, awariami urządzeń dostawców internetu subskrybenta.

§7. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy admin@portalkorozyjny.pl

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.