Tag: normy

Po co nam specyfikacja i procedury?

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy zarobkowej nasz zleceniodawca* powinien określić, jak dobry gospodarz, co ma zostać zrobione. A wraz z ...