Andrzej Rąpała

Andrzej Rąpała

Manifest

Inicjatywa Rozwój Internetu pozwolił na upowszechnienie się wiedzy ogólnej. Każda informacja, o ile znajduje się w „sieci”, jest w zasięgu...

Po co nam specyfikacja i procedury?

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy zarobkowej nasz zleceniodawca* powinien określić, jak dobry gospodarz, co ma zostać zrobione. A wraz z...