Magdalena Richert

Magdalena Richert

Składniki farb

Składniki farb

Skład farb to jeden z ważniejszych tematów podejmowanych podczas prac. To właśnie od składników farby zależy jej sposób nakładania oraz...

Słownik

Słownik

ADHEZJA adhesionŁączenie ze sobą powierzchniowych warstw dwóch ciał fizycznych. ANIONanionJon o ładunku ujemnym. Przykładem jest Cl- , SO42-.ANODAanodeElektroda, na której...

Recenzja sondy DPM miernika PosiTector

Recenzja sondy DPM miernika PosiTector

Firma DeFelsko proponuje ciekawe rozwiązanie dla osób związanych z branżą korozyjną. Oferuje tzw. "body", (które omówimy przy okazji recenzji miernika...

Kalibracja konduktometru

Konduktometr to miernik za pomocą którego możemy zmierzyć przewodność różnych roztworów, m. in. wody. Przewodność elektrolityczna wody, zwana również przewodnością...

Page 1 of 2 1 2